ఒక నిమిషంలో చదవొచ్చు
చదివేసారు

రాజేంద్రనగర్ MLA ప్రకాష్ గౌడ్ గారికి, VSSS తరఫున ST వినతి పత్రం ఇచ్చి, అసెంబ్లీలో వడ్డెర్ల ST హక్కుపై మాట్లాడమని అభ్యర్ధించారు

శుక్ర, 22/03/2019 - 18:00
0 comments

రాజేంద్రనగర్ MLA ప్రకాష్ గౌడ్ గారికి, VSSS తరఫున ST వినతి పత్రం ఇచ్చి, అసెంబ్లీలో వడ్డెర్ల ST హక్కుపై మాట్లాడమని అభ్యర్ధించడంలో సహకరించిన కోకాపేట వడ్డెర్ల బృందానికి మరియు నాయకత్వం వహించిన మహిపాల్ మరియు యాదగిరి గార్లకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు.

Places related to ST Only Press Clips

Clipping Category